Hoa Do

Sapa có gì lạ không em?

Posted in 1 by hoado on December 23, 2009

Advertisements
Tagged with: ,

40 ví dụ đẹp về ảnh đen trắng

Posted in Thoughts sharing by hoado on December 14, 2009
Màu sắc đóng một vai trò quan trọng trong việc chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh như thế nào. Do đó khi lựa chọn ảnh đen trắng để thể hiện, bạn đã thực sự thay đổi những gì nằm trước ống kính. Với ảnh màu, những thành phần khác của bức ảnh sẽ đóng vai trò kể chuyện lớn hơn. Đối với ảnh đen trắng, ánh sáng, độ tương phản và bố cục quan trọng hơn rất nhiều trong việc đem lại một bức ảnh đẹp.
Click vào từng ảnh để xem hình lớn hơn và thông tin thêm về bức ảnh.

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography

black and white photography